Contact
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

CS1: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

CS2: Đường Nguyễn Văn Huyên - Phường 7 -

TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

ĐIỆN THOẠI

02573.843.119 - 0963.72.50.60

FAX