PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU

Dành cho một số ngành: mầm non, giáo dục thể chất, mỹ thuật,âm nhạc

THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU CÁC NGÀNH: Đánh dấu vào ô chọn tương ứng
Lưu ý: hãy kiểm tra lại thông tin trước khi nhấn Lưu lại .

Thí sinh xin cam đoan những lời khai trong đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai thí sinh xin chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.