Clip minh họa thi năng khiếu Giáo dục Mầm non 2021

Minh họa bài thi Năng khiếu 1

 

Minh họa bài thi Năng khiếu 2