Danh sách thứ tự giấy báo nhập học online_đợt 1

1. Điểm Học bạ

2. Điểm thi THPT:

3. Tải giấy báo trúng tuyển: Tại đây

4. Tải Lý lịch sinh viên: Tại đây