Điểm sàn xét tuyển Đại học, cao đẳng chính quy năm 2020

Chú ý: 

- Mỗi thí sinh chỉ điều chỉnh nguyện vọng được 01 lần duy nhất.

- Thời gian hiệu chỉnh trực tuyến: từ ngày 19-25/9/2020

- Thời gian hiệu chỉnh bằng phiếu: từ ngày 19-27/9/2020 (tải phiếu tại đây)