Giới thiệu hình thức và nội dung thi năng khiếu GDMN 2022

Mời các bạn xem Clip minh họa: