Kế hoạch nhập học đại học hệ chính quy năm 2021 (Phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT) - Đợt 2