Kết quả xét tuyển học bạ năm 2020 (đợt 2)

1. Các ngành Sư Phạm:

 - Trình độ Đại học:

- Trình độ Cao đẳng:

2. Các ngành ngoài sư phạm:

THÔNG TIN NHẬP HỌC: