Minh họa thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

Để nắm rõ hơn về quy trình dự thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non. Hôm nay trường Đại học Phú Yên công chiếu video mô phỏng về quá trình dự thi năng khiếu 1  và năng khiếu 2. Các bạn cùng xem nhé:

 

Hoặc link website: http://pyu.edu.vn/vi/thong-bao/huong-dan-dang-ky-online-thi-nang-khieu