Nộp bài thi Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non 2021 - Đợt 1

Thí sinh nộp bài theo số báo danh như sau:

- Số báo danh DPY001 - DPY120:

- Số báo danh DPY121 - DPY240:

- Số báo danh DPY241 - DPY400:

* LƯU Ý:

    1.  Thí sinh nộp bài thi từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày từ 04/8/2021 đến 07/8/2021.

    2. Khi nộp bài thi, cần nhập đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân (Email, Số báo danh, Họ tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD, Số điện thoại) để nhà trường liên hệ trong trường hợp cần thiết và gửi phản hồi khi nhận được bài thi đến địa chỉ Email thí sinh đã nhập.

    3. Sau khi điền tất cả thông tin cá nhân, chọn đúng  bài thi Năng khiếu 1 và bài thi Năng khiếu 2, phải nhấn nút "Gửi" để hoàn tất việc nộp bài thi. 

    4. Nếu nộp bài thành công, thí sinh sẽ nhận được thông báo trên màn hình và  thư xác nhận đến địa chỉ  Email thí sinh đã cung cấp (tên tập tin trong thư xác nhận có thể tự động kèm theo tên tài khoản Email của thí sinh). 

Cần hướng dẫn,  giải đáp thắc mắc về nộp bài thi năng khiếu, liên hệ:

      - Cán bộ phụ trách thí sinh (theo số điện thoại đã liên lạc với thí sinh).

      - Phòng Đào tạo (Cô Tâm): 0257 3 843 119; 0935 231 183, 0963 725 060 (zalo).