Thông báo xét tuyển đợt bổ sung

XÉT TUYỂN BỔ SUNG CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

CÁC NGÀNH LIÊN KẾT HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: TẠI ĐÂY