Thông tin liên hệ

Liên hệ:

- Địa chỉ liên lạc:  Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên; Số 01 Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: (0257) 3843.119, 3824.446, 3843.118, 3843.139.

- Đường dây nóng: 0935 231 183.

- Zalo: 096 372 5060.

- Email: tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn.

- Facebook: facebook.com/DHPY.PYU