Tuyển sinh Đại học văn bằng 2

Trường Đại học Phú Yên thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học.

1. Ngôn Ngữ Anh

2. Công nghệ thông tin

Chi tiết thông báo xem tại: Thông báo tuyển sinh

Tải hồ sơ tại đây