PHIẾU ĐĂNG KÝ

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC/CAO ĐĂNG (HỌC BẠ & ĐIỂM THPT)

THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA THÍ SINH
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới
Điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển
Lưu ý: hãy kiểm tra lại thông tin trước khi nhấn Lưu lại .

Thí sinh xin cam đoan những lời khai trong đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai thí sinh xin chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.